Бас бетқе Зертхана құрал-жабдықтары Тәжірибелік-өндірістік алаң

Тәжірибелік-өндірістік алаң әр-түрлі конструкцияларды, жабдықтарды, зертханалық құралдарды, құрылғылар макеттерін әзірлеумен айналысады. Жаңа қорытпаларды балқытып шығарумен және олардың қаситтерін зерттеумен, көлемді наноқұрылымды материалдарды тең құбырлы бұрыштық пресстеумен және 3Д шөгу әдістерімен алумен айналысады.

 

СРВ-1М рентгенофлуоресцентті спектрометр табиғи және жасанды ұнтақ, сұйық және қатты заттардың химиялық элементтер құрамының сапалы және сандық мәндерін анықтаудың экспрес тәсілі. СРВ-1М Аl-ден U-ға дейінгі аралықтағы химиялық элементтерді анықтауға мүмкіндік береді.

 

Индукциялық тигельді пеш  металлдар мен кортпаларды индукциялы балқыту мен қыздыруға қолданыларды. Индукциялық пеш — құрамына индуктор, каркас, қыздыру және балқыту камерасы, вакуумдық жүйе, ию және қыздырылатын материалды қозғалту   және т.б. механизмдерін тұрады.

 

 

 

ИП-2500М-авто және ИП-50М-авто престерінен құралған сынақ кешені металл және құрылыс материалдарын (бетон, асфальтобетон, цемент және т.б.) бұрау және сығуға, пресстеуге, штамптауға арналған.

 

 

 

Зертханалық илектеу станы металдарды қысыммен,  илектеу әдісімен 99% жететін дәрежелі суық пластикалық деформациялауға. Құрылғы элект қозғалтқышынан, қосқыштан, азайтқыш редуктор, ремендік берілістен және илектеу құрылғысынан тұрады.     

     

 

 

 

«Поляни» типті сынау машинасы – металлдар мен қорсытпаларды бір өсті созуға сынау механикалық қасиеттерді бағалаудың ең таралған сынау түрі болып табылады. Бұл құрылғы бір тәжірібе негізінде материалдың бірнеше маңызды (пропорционалдық шегін, серпімділік шегін, беріктік шегін, аққыштық шегін және салыстырмалы ұзаруын) механикалық қасиетін анықтауға мүмкіндік береді.

 

 

 

ТШ-2М Твердомері - ТШ типті құрылғы шар тәрізді инденторға жүктемені түсіру үшін тұтқалы құрылғымен, берілген жүктемеге арнайы аналогты датчикпен, сынау нәтижесінде алынған таңбаны өлшейтін арнайы микроскоппен, жәнеде орнатылған сынау тәртібінің тұрақтылығын қамтамассыз ететін салмақтық жетекпен қамтамассыз етілген. 

 

 

 

 

СУОЛ-0,4,4/12 зертханалық құбырлық пеші  әр түрлі зертханалық талдаулар жасауға, жәнеде түрлі термиялық үдерістерді (шынықтыру, күйдіру және т.б.) 1250оС температурасына дейін зертханалық жағдайда жүргізуге арналған. Құрылғы сұлбасы ауаны соруға арналған компрессордан, вакуумға арналған кварц құбырынан, жұмыс камерасында температураны реттеу және сақтау блогынан тұрады.

 

 

 

 

СНОЛ-1,6.2,5.1/9-И5 зертханалық муффельді пеші әр түрлі зертханалық талдаулар жасауға, жәнеде түрлі термиялық үдерістерді (шынықтыру, күйдіру және т.б.) 1250оС температурасына дейін зертханалық жағдайда жүргізуге арналған.

 

 

 

1А616 модельді жонғыш құрылғысы жекеше және ұсақ сериялы өндіріс жағдайына арналған әмбебап құрылғы, соның ішінде метрикалық, дюмдық, модульді және питчты резьбаларды жасауға арналған.