Бас бетқе ЯМР-спектроскопия зертханасы

ЯМР-спектроскопия зертханасы

Зертхана органикалық, биоорганикалық және кейбір металл қосылыстарының негізінде сұйық және қатты заттардың химиялық құрамын, құрылымын, кеңістіктегі құрылысын анықтауға арналған 4 датчикпен, жаңа бағдарламалық-техникалық құралдармен жасақталған Bruker (Германия) компаниясы шығарған заманауи Avance-III 500 ядролық-магниттік резонанстық спектрометрімен жабдықталған және аттестаталған. ЯМР-спектрометр метрологиялық сертификаттаудан өткізілген

ЯМР-спектрометрінің мүмкіндікері:

 • көп компонентті жуйелерді және дара қосылыстарды сандық және сапалық талдау;
 • заттың нақты химиялық құрылымын анықтау;
 • химиялық қосылыстардың тазалығын анықтау және ұқсастығын дәлелдеу;
 • молекулалардың үш өлшемді стереохомиялық құрылымын анықтау;
 • динамикалық үрдістерді зерттеу (химиялық алмасу);
 • толық ЯМР-талдау, COSY, HSQC, HMBC, 13CDEPTжәне т.б. екі өлшемді әдістемелерді қоса

Қолданылу саласы:

Химия

 • Күрделі қосылыстардың құрылымын анықтау
 • Қоспалардың құрамын анықтау
 • Үлгі құрамын бұзатын әсерінің жоқтығы және т.б. екі өлшемді әдістемелерді қоса

Полимерлер өндірісі

 • Полимерлік тізбектердің құрылымын саралау
 • Үлестірім және жүйелілік бірізділігін саралау
 • Кинетикалық және термодинамикалық саралау

Фармацевтикалық химия

 • Дәрілік дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау
 • Биологиялық сұйықтықтар мен ұлпалардың химиялық құрамын айқындау
 • Дәрілік дәрі-дәрмектердің клиникалық жағдайға дейін зерттеу жүргізу

Тамақ өнеркәсібі

 • Майдың, ылғалдылықтың, көміртегінің, ақуыздың мөлшерін анықтау
 • (Шарап, шырын, спирт, сыра) сапасын бақылау
 • Қоспалардың құрылымын анықтау
 • Тамақ қоспаларына сандық анализ жүргізу

Мұнай химиясы

 • Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы
 • Мұнай өнімдерінің техникалық қасиетін болжау
 • Жанармай және майлайтын материалдарға сапалық және сандық анализ жасаужүргізу

ЯМР-спектроскопия зертханасы жүргізетін қызметтер тізімі:

 • Көп компонентті жуйелерді және дара қосылыстардың химиялық құрылымын ЯМР спектроскопия әдісімен идентификациялау;
 • Мүмкін болатын барлық ядролардың ЯМР спектрлерін түсіру;
 • ЯМР спектроскопиясының көп өлшемді динамикалық үрдістерін зерттеу

 

ЯМР-спектроскопия зертханасы ЯМР-спектроскопия әдісі көмегімен анализ жүргізу мәселелеріне қатысты сұрақтарыңызды қарастыруға дайын!

 

Байланыс: Өскемен қ., Амурская 18/1 к., тел. 8(7232) 21-42-95, 8(7232) 78-52-43 E-mail: nmr-spectroscopy@mail.ru, http://fizlab.vkgu.kz